Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта tshirtsguru.net

Молим да прочетете общите условия на tshirtsguru.net преди да решите да използвате нашите услуги. Ако имате въпроси или неясноти относно условията, при които tshirtsguru.net предлага стоките си, не се притеснявайте да се свържете с нас – ние ще се радваме да Ви помогнем. С потвърждаването на поръчка в онлайн системата на  tshirtsguru.net декларирате, че сте съгласни с общите условия за продажба на продукти от  ВАКОМ АУТДОР – ЕООД, описани на тази страница.

ПРЕДМЕТ И СОБСТВЕНОСТ

Чл. 1. (1) Настоящият сайт е собственост на ВАКОМ АУТДОР – ЕООД, наричан за кратко ДОСТАВЧИК.

(2)  Настоящите общи условия регулират отношенията между ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани за кратко ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на електронния магазин „tshirtsguru.net”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Предоставяме нужната информация за данните на Доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: ВАКОМ АУТДОР – ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ  №51
 • Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Възраждане 1, офис 5
 • Вписване в публични регистри: 201739398
 • Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 • III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет пространството като tshirtsguru.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта Ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: tshirtsguru.net. При попълване на електронната форма за регистрация съответния Ползвател е длъжен да предостави верни данни и да ги обнови, ако е настъпила промяна в тях.
 • Да извършат преглед на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 • Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез посочените като възможни начини за плащане. Ако Ползвателите плащат чрез конвертиране от друга валута чрез услуги като PayPal, E-Pay или кредитна карта, всички разходи или загуби, свързани с конвертирането от български лев към валутата, в която Ползвателите плащат, са за сметка на Ползвателите. 
 • Да получават електронен бюлетин за новите стоки и промоции от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, ако са дали съгласие за получване на информационен бюлетин. В случай че клиентите не желаят да получават такава информация, могат да се отпишат като изпратят емайл на пощата на tshirtsguru.net.
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона.

  Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  (2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

  Чл. 6. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез сайта на Доставчика.

  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да предаде на Ползвателя на определените от него чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителяподписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. 

  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
  (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

  (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Условията за доставка и цените за доставка са продиктувани от условията на фирмите, предоставящи куриерски услуги.

  (6) Доставчикът не носи отговорност за забавяния на доставките в следствие на природни бедствия, поредици от празнични неработни дни, забавяния в логистиката, зависещи от фирмите, предоставящи куриерски услуги, разлика в данните на Ползвателя или невъзможност на куриера да се срещне с Ползвателя. 

 • УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
 • Чл. 7. (1) Разглеждането на електронния магазин tshirtsguru.net е напълно свободно и достъпно от всички точки на света. Всеки посетител на сайта се съгласява с условията за ползване на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН при посещаването му.

  (2) Ползвателят трябва да посочи e-mail и парола, име и адреси за доставка, за да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на Доставчика.

  (3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

 • ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 • Чл. 8. (1) За да се направи поръчка до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят трябва да посочи:
  1.1. валиден адрес на своя електронна поща;
  1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

  1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

  (2) Договорът се сключва на български език.

  (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

  (5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на Доставчика.


  (6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

  Чл. 9. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
  1.1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни за изпращане на желаната стока или стоки.
  1.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
  1.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
  1.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  1.5. Избор на начин за плащане на цената.
  1.6. Потвърждение на поръчката;
  (2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

  ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

  Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
  (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на Доставчика.
  (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
  (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
  (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
  (8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

  VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

  Чл. 12 (1) Връщане на закупената стока в случай на рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, изполвана, прана).

  Чл. 13 (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката.
  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  (3) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Ползвателя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката.

  Чл. 14 (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
  (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
  (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

  Чл. 15. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


  Чл. 16.  При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ


  Чл.  17. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
  – при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  – по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  – едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  – при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  – в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

  IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронния адрес, който е бил посочен от Ползвателите при регистрацията.
  (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
  (4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


  Чл. 19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

   (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

  Чл. 20. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.